chevron


MÜFREDATIMIZ

Müfredat - Öğrenim Ortamımız

Öğrencilerimiz, müfredatta yer alan ana kavramlardan yola çıkarak tasarlanan ve bu kavramların her sınıf seviyesinde tekrar edildiği özgün bir program doğrultusunda eğitim almaktadır. Kavramlar yıllar içinde tekrar öğretilerek ve üstüne fazlası eklenerek öğrencilerin o konuda daha fazla bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgiyi kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Çok uluslu olan eğitim ortamımızda, öğrencilerimiz İngilizce her an aktif olarak kullanmaktadır. Çocukların İngilizceyi içselleştirebilmeleri için, günün her anında İngilizceyi kullanabilecekleri ortamlar oluşturmaktayız.

Öğrencilerimiz çok kültürlü bir öğrenim ortamında hayata mutlu bireyler olarak adım atarken, farklı kültürlere, dillere ve değerlere saygılı, iletişim gücü yüksek dünya vatandaşları olarak hayatlarına devam etmekteler.


İkinci Dil Olarak İngilizce (English As a Second Language-ESL)

İngilizce öğrenme desteğine ihtiyacı olan tüm ilkokul öğrencilerimiz için ESL programları yürütmekteyiz. Bu programlar doğrultusunda öğrencilerimiz küçük gruplar halinde, alanında uzman ve tecrübeli ESL öğretmenlerimiz ile çalışarak dil seviyelerini geliştirmektedirler.

Eğitim Kadromuz

Tüm öğretmenlerimiz çocukların ihtiyaçlarına ve isteklerine karşı duyarlıdır. Her çocuğun birey olarak ihtiyaçları olduğunu bilir ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için çeşitli ortamlar oluştururlar. Öğretmenlerimiz çocukların kişisel gelişimlerini takip ve analiz etmek için çocukların davranışlarını gözlemler ve gelişimlerini destekleyecek etkinlikler planlarlar. Gerekli olduğu durumlarda okulumuzdaki uzmanlardan destek alırlar ve bütün süreci veliyle paylaşırlar.

Eğitim kadromuz alanında uzman, lisans diplomasına sahip Türk ve  yabancı öğretmenlerden oluşmakta. Gelişmeye ve yeniliğe açık olan öğretmenlerimiz, kendi alanlarında gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve teorik bilgiyi öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi için çaba gösterir. Kadromuzun hedefi, sorgulayabilen çocuklar yetiştirebilmektir. Bunun için de önce kendilerini ve alan bilgilerini geliştirirler.

Please feel free to contact us for:

The British International School Admissions
The British International School Procedures
The British International School Campus Visits


BRITISH SCHOOL İSTANBUL'UN AKREDİTASYONLARI

The International Baccalaureate
Middle States Association of Colleges and Schools
Cambridge Assessment International Education
Duke Of Edinburgh Expedition Assessor Accreditation
Council of British International Schools
Council of International Schools
Enquiry form  BİLGİ FORMU