Ortaokul ve Lise - BISI

ORTAOKUL VE LİSE

Okulumuz öğrencileri, en küçük yaş grubu olan Okul Öncesi kademesinden itibaren İngiliz Ulusal Müfredatı referans alınarak hazırlanmış özgün akademik programımız doğrultusunda eğitim almaktalar. Sunmakta olduğumuz uluslararası standarttaki bu özgün program, ilkokul sonrasında Ortaokul ve Lise kademelerinde de devam ediyor olacak.

Lise kademesine kadar olan süreçteki amacımız, lisede sunulacak çift diploma programına yönelik gerekli altyapıyı öğrencilerimize sağlamaktır. 16 ile 18 yaş arası öğrencilerimize, dünya genelindeki seçkin üniversiteler tarafından kabul edilen Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diplomma Programme) sunuyor olacağız. Bu sayede okulumuz öğrencileri, lise döneminde IB Diploma Programı’na katılmayı tercih ettiği takdirde, MEB’in Lise Diploması’nın yanı sıra, IB Diploması da alarak çift diplomanın sahibi olacaklar. Lisans eğitimine Türkiye’deki üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerimiz için ise gerekli diploma ve sınav yolunu açık tutarak, öğrencilerimizi bu alanda da destekliyor olacağız.