Ortaokul ve Lise - BISI

ORTAOKUL VE LİSE

ORTAOKULUN AMAÇLARI

Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Kurumlarının amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

 • Öğrencileri; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yaşama ve üst öğrenime hazırlamak,
 • Öğrenciye; Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına, T.C. Anayasası’na ve demokrasinin  ilkelerine  uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak,
 •  Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, benimsemesini ve kazanmasını sağlamak,
 • Öğrenciyi; toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde  çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek,
 • Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün  benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak,
 • Öğrenciye; bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlığı kazandırmak,
 • Öğrenciye; sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için  gereken  bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak,
 •  Öğrencinin spor ve sanat ile zihin çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,
 • Öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duyguların gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak,
 • Öğrencinin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak,
 • Öğrenciye; üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için ön hazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazandırmak,
 • Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını sağlamaktır.    

Müfredat - Öğrenim Ortamımız

Öğrencilerimiz, müfredatta yer alan ana kavramlardan yola çıkarak tasarlanan ve bu kavramların her sınıf seviyesinde tekrar edildiği özgün bir program doğrultusunda eğitim almaktadır. Kavramlar yıllar içinde tekrar öğretilerek ve üstüne fazlası eklenerek öğrencilerin o konuda daha fazla bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgiyi kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Çok uluslu olan eğitim ortamımızda, öğrencilerimiz İngilizce her an aktif olarak kullanmaktadır. Çocukların İngilizceyi içselleştirebilmeleri için, günün her anında İngilizceyi kullanabilecekleri ortamlar oluşturmaktayız.

Öğrencilerimiz çok kültürlü bir öğrenim ortamında hayata mutlu bireyler olarak adım atarken, farklı kültürlere, dillere ve değerlere saygılı, iletişim gücü yüksek dünya vatandaşları olarak hayatlarına devam etmekteler.

İkinci Dil Olarak İngilizce (English As a Second Language-ESL)

İngilizce öğrenme desteğine ihtiyacı olan tüm ortaokul öğrencilerimiz için ESL programları yürütmekteyiz. Bu programlar doğrultusunda öğrencilerimiz küçük gruplar halinde, alanında uzman ve tecrübeli ESL öğretmenlerimiz ile çalışarak dil seviyelerini geliştirmektedirler.

Eğitim Kadromuz

Tüm öğretmenlerimiz çocukların ihtiyaçlarına ve isteklerine karşı duyarlıdır. Her çocuğun birey olarak ihtiyaçları olduğunu bilir ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için çeşitli ortamlar oluştururlar. Öğretmenlerimiz çocukların kişisel gelişimlerini takip ve analiz etmek için çocukların davranışlarını gözlemler ve gelişimlerini destekleyecek etkinlikler planlarlar. Gerekli olduğu durumlarda okulumuzdaki uzmanlardan destek alırlar ve bütün süreci veliyle paylaşırlar.

Eğitim kadromuz alanında uzman, lisans diplomasına sahip Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır. Gelişmeye ve yeniliğe açık olan öğretmenlerimiz, kendi alanlarında gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve teorik bilgiyi öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi için çaba gösterir. Kadromuzun hedefi, sorgulayabilen çocuklar yetiştirebilmektir. Bunun için de önce kendilerini ve alan bilgilerini geliştirirler.

Öğrenci Hayatı

Akademik birçok çalışmanın yanı sıra, sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanmaktadır, hobi bahçesinde veya sınıf içinde gözlemi yapılan ve bireysel sorumluluk gerektiren eğlenceli projeler yürütülmektedir.

İnsan ilişkileri, iletişim becerileri ve yabancı dilin aktif kullanılması olarak üç ana başlığı destekleyen kampüsümüzde öğrenciler ortak oyun saatlerinde yabancı dille iletişim kurarlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz farklı kültürlerle kaynaşarak oyun saatini hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zenginleştirerek geçirmiş olurlar.

Etkinlikler

Referans aldığımız İngiliz gelenekleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı birçok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan bazıları: konserler, temsiller, yüzme galaları, spor günleri, atletizim günleri, ödül törenleri, festivaller, kış kermesi, uluslararası gün ve yaz mevsimi eğlence günüdür. Bu etkinlikler genellikle Okul Aile Birliği üyeleri ve diğer velilerimiz tarafından desteklenmektedir. Bu gibi etkinliklerimiz, uluslararası yapıdaki okul ortamımızda ağırladığımız her iki okulumuz öğrencilerinin ortak katılımları ile kültürel zenginliğimizi geliştirmemize katkı sağlamaktadır.

Yaratıcı Sanatlar

 • Sanat, Müzik ve Drama
 • Başarılı ve enerjik Yaratıcı Sanatlar Departmanı ekibimiz ile her yıl heyecan verici gelişimler ve sonuçlar elde etmekteyiz.
 • Her akademik yıl için Yaratıcı Sanatlar Departmı’nın amacı, öğrencilerin ilham alabilecekleri ve öz güvenli bir şekilde Müzik, Drama ve Sanat alanlarında yeni yetenekler geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaktır. BISI olarak amacımız kişiselleştirilmiş öz güvene dayalı, saygı, heves ve işbirliği duygularının bir araya geldiği bir atmosfer sağlamaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, çok uluslu öğrenci nüfusumuzun akademik başarılarını takiben sanatta da yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmeleri ve yaratıcı beceriler geliştirmeleridir. Öğrencilerimizin sanat anlayışlarını geliştirebilecekleri fırsatları ise ders programlarında yer alan ICT, Müzik ve Resim dersleri ve hem haftalık ders programlarına dahil olan hem de okul sonrası yapılan drama, fotoğrafçılık, gitar, koro, sahne gösterileri vb. kulüpler aracılığıyla sunmaktayız.

Beden Eğitimi

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

BISI olarak oyunun, sporun ve egzersizin çocuk eğitiminin temel parçalarından olduğuna ve her yaştan öğrenciye aşağıdaki alanlarda büyük katkı sağladığına inanıyoruz:

 • Daha iyi bir yaşam kalitesi
 • Daha yüksek enerji seviyeleri
 • Diğerlerine kıyasla daha düşük hasta olma ve sakatlanma riski
 • Eğlence ve takım kurmak
 • Önderlik
 • Organizasyon
 • Takım çalışması
 • Sportmenlik
 • Galibiyette de yenilgide de hoşgörülü olmak
 • İletişim
 • Planlama ve problem çözme

Okulumuzda sunduğumuz başlıca sporlar ise Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme ve Kır Koşusu’dur.

Sağlıklı Rekabet

Daha büyük yaşlardaki çocuklar için rekabet önemlidir. Okulda spor yapmak daha eğlencelidir çünkü çocuklar arkadaşlarıyla birlikte çalışırlar (hatta kazanırlar). Spor, çocukları ortak hedef için birlikte çalışmaya teşvik eden bir kaynaşma tecrübesidir. Türüne bağlı olarak, spor aynı zamanda takım çalışması, disiplin, moral, sporda öz güven ve sorumluluk değerlerini güçlendirir. Tüm bunlar, çocukların iyi bir fiziğe sahip yetişkinler olarak büyümeleri için de büyük önem taşımaktadır.

İnsanlar hayatları boyunca bir şekilde rekabet ile karşılaşırlar ve spor öğrencilere galibiyette de yenilgide de hoşgörülü olabilmeyi ve her zaman kazanamayabileceklerini kabullenmeyi öğretmelidir.

Tüm bu nedenlerle, çocukların küçük yaşta spor yapmanın katkıları ile tanışmaları çok önemlidir. Bu durum, sporun herhangi bir aktivitesine katıldıkları müddetçe, rekabet içermek zorunda değil. Öyle ki bazı araştırmalar daha küçük yaştaki çocukların rekabete karşılık vermeye eğilimli olmadıklarını göstermektedir.

Müsabakalarımız

Okulumuzda bir İngiliz geleneği olan “Houses” sistemini de uygulamaktayız. Rekabet, işbirliği, özgüven ve takım ruhu duyguları ile tanışmaları için öğrencilerimiz Maple, Cedar ve Oak olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Öğrencilerimiz haftalık, aylık gibi periyodlarda kazandıkları akademik, sosyal ve spor başarıları doğrultusunda elde ettikleri puanlar ile “House” larına katkı sağlamaktadırlar. Bunlar üçer yıllık okul içi takımlardır ve spor yönünden genellikle güz döneminde atletizm, kış döneminde kroslar ve yaz döneminde de yüzme şeklinde çeşitlilik gösterirler. Her akademik yılın sonunda en çok puana sahip olan takım ise House Trophy ile ödüllendirilir.

BISI öğrencilerinin İlkokul 4. Sınıftan lise sona kadar, Istanbul Sporlar Ligi’nde, 6 uluslararası okulu içeren ligde müsabakalara katılarak topluluğumuzu voleybol, futbol, basketbol, yüzme, masa tenis, badminton, kros koşusu ve satranç alanlarında temsil etme şansı vardır.

Ek olarak, öğrencilerimizi COBIS tarafından düzenlenen dünya çapındaki oyunlara göndermek de geleneklerimizden biridir. Daha detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: http://www.cobis.org.uk/page.cfm?p=386

2014 yılında, TISSL (Turkish International Schools Sports) adında, öğrencilerimizin Kuzey Kıbrıs’ta ve Ankara’da katıldığı ve ev sahipliği yaptığı turnuvalardan oluşan yeni bir lig kurduk. Şuanda iste listemize Bükreş ve İzmir’i eklemek için sabırsızlanıyoruz.

Okullarda spor, gelecek sporcular yetiştirmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Bir çok olimpiyat atleti, kariyerlerine okulda spor yaparak başlamışlardır. Bu sporcular yeteneklerini pratiğe dökecek sıradan fırsatları olmasaydı, belki de bugün oldukları yerde olmazlardı. BISI Beden Eğitimi takımı olarak, müfredatımızı mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz ki öğrencilerimiz sporun hemen her dalıyla tanışma, en sevdiklerini bulma ve umarız daha da tutkulu şekilde okul dışında da katılmak isteyecekleri branşları bulma şansını elde edebilsinler.

Okul İçi Takımları (Houses)

Tüm ilkokul öğrencilerimiz, bir İngiliz geleneği olan “Houses” (Okul İçi Takım) sistemi doğrultusunda Maple, Cedar ve Oak olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Öğrencilerimiz haftalık, aylık gibi periyodlarda kazandıkları akademik, sosyal ve spor başarıları doğrultusunda kazandıkları puanlar ile “House” larına katkı sağlamaktadırlar. Her akademik yılın sonunda en çok puana sahip olan takım ise House Trophy (Okul İçi Takım Kupası) ile ödüllendirilir.

Temsiller (Assemblies)

İlkokul öğrencilerimizin haftada bir kez temsilleri olmaktadır. Bu temsiller, farlı bir çok tema ve konu ile ilgili olmaktadır: Öğrenci Konseyi, Ana Dil’de Drama, sağlık ve sınıf sınıf yapılan dramalar gibi. Temsiller aynı zamanda doğum günleri, Okul İçi Takım puanları, Haftanın Öğrencisi ve diğer özgün sertifikatların kutlamalarını da içermektedir.

Her akademik yılın sonunda, İlkokul öğrencileri Ödül Seramonisi ile özel becerileri, başaraları ve yetenekleri için ödüllendirilmektedirler.

Kulüpler ve Aktiviteler

Kulüpler

Okulumuzda, haftalık ders programına dahil sürede gerçekleşen kulüpler, okul sonrası kulüpleri ve Pazar Sabahı kulüpleri olmak üzere 3 farklı kulüp çalışmamız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz klüp saatlerinde, kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri klüplere, farklı yaş grupları ile birlikte katılarak iki okulumuz tüm öğrencileri ile sosyalleşme fırsatı ve ilgi alanlarında kendilerini geliştirme şansı elde ederler. Konularına göre kulüpler yaş gruplarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bazı kulüp örneklerimiz ise şu şekildedir: Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Fotoğrafçılık, Model United Nations, Öğrenci Konseyi, Satranç, Drama, Müzik ve Sanat, Dans, Koro, Dinazorlar ve benzeri…

Aktiviteler

Oyun oynamanın çocukların gelişimindeki olumlu etkisinin farkında olan öğretmenlerimiz oyun yoluyla öğrenme ortamı yaratarak çocukların ilgisini çeker ve adapte olmalarını hızlandırırlar. Bu sebeple okul öncesinde eğitim ortamını, çocukların bireysel seçebilecekleri alanlar oluşturarak zenginleştirmekteyiz.

İlkokulda ise bu zenginlik projeler ve etkinlikler yaparak sağlanır. Sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanır, hobi bahçesinde veya sınıf içinde gözlemi yapılan, bireysel sorumluluk gerektiren eğlenceli projeler yürütülmektedir.

İnsan ilişkileri, iletişim becerileri ve yabanci dilin aktif kullanılması olarak üç ana başlığı destekleyen kampüsümüzde iki okulumuzun öğrencileri, ortak oyun ve aktivite saatlerinde İngilizce dilinde iletişim kurmaktadırlar. Okulumuz çok uluslu yapısı desteğiyle ortak oyun saatleri, iki okulumuz öğrencileri için de farklı kültürlerle kaynaşarak oyun saatlerini daha sosyal, eğlenceli ve anlamlı kılmamıza katkı sağlamaktadır.

Sertifikalar ve Ödüller

Her hafta, sınıf öğretmenleri tarafından akademik, kişisel, sosyal veya duygusal başarıları doğrultusunda seçilen öğrenciler Haftanın Öğrencisi sertifikası kazanmaktadırlar. Öğrenciler aynı zamanda özel bir branşa yönelik olarak da branş öğretmenleri tarafından Haftanın Öğrencisi sertifikası için seçilebilmektedirler.

ESL Sertifikaları: ESL programını tamamlayan öğrencilerimiz de ESL Sertifikası ile ödüllendirilmektedir. 

Özel İhtiyaçlar 

Sınıf öğretmenleri, her öğrenciyi bireysel şekilde gözlemlemektedir ve gelişim sürecinin ilerlemesini takip etmektedir. Öğrenci ile ilgili olası bir endişeleri halinde, öğretmenler okulumuz Öğrenme Desteği Birimi ile irtibata geçerler. Öğretmenlerinin bildirmesi üzerine okulumuz Öğrenme Desteği Birimi’ndeki uzmanlar öğrenciyi ders, teneffüs, yemek ve oyun saati gibi farklı süreçlerde gözlemlerde bulunurlar. Uzmanlar tarafından yapılan bu gözlemler öğrenci velisi ile paylaşılarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veliler ile Ortak Çalışma

Velilerimize ve sınıf öğretmenlerimize, öğrencinin gelişimi, ihtiyaçları ve ilerleyişi hakkında görüşme fırsatı sağlayan Veli Toplantılarımız, Ekim ve Nisan aylarında yapılmaktadır.

Düzenli aralıklarla ‘coffee morning’ ismini verdiğimiz paylaşım toplantıları organize etmekteyiz. Bu paylaşım toplantıları, velilerimizin Okul Öncesi ve İlkokul Direktörleri ile bir araya gelip, görüşmek istedikleri konu hakkında konuşmalarına ortam sağlamak amaçlı düzenlediğimiz etkinliklerimizdendir.

Veli Bilgilendirmeleri

Ortaokul  öğrencilerimizin ay boyunca yaptıkları tüm etkinliklere ait detayların yer aldığı aylık Bültenler hazırlanmaktadır. Ek olarak, genel bilgileri iletmek adına İletişim Departmanımız, belirli aralıklarla Veli Bültenleri hazırlamakta ve velilerimiz ile paylaşmaktadır.

Ayrıca kampüsümüzde velilerimiz için Duyuru Panolarımız bulunmaktadır. Bu panolarda bültenlere, genelgelere, güncel mektuplara ve yemek menüsüne yer verilmektedir.

LİSENİN AMAÇLARI

Okulumuz öğrencileri, en küçük yaş grubu olan Okul Öncesi kademesinden itibaren İngiliz Ulusal
Müfredatı referans alınarak hazırlanmış özgün Türk-İngiliz Karma Müfredatı doğrultusunda eğitim
almaktalar. Sunmakta olduğumuz uluslararası standarttaki bu özgün program, ortaokul sonrasında
Lise kademelerinde de devam ediyor olacak.


Lise kademesine kadar olan süreçteki amacımız, lisede sunulacak çift diploma programına yönelik
gerekli altyapıyı öğrencilerimize sağlamaktır. 16 ile 18 yaş arası öğrencilerimize, dünya genelindeki
seçkin üniversiteler tarafından kabul edilen Uluslararası Bakalorya Diploma Programı
(International Baccalaureate Diplomma Programme) sunuyor olacağız. Bu sayede okulumuz
öğrencileri, lise döneminde IB Diploma Programı’na katılmayı tercih ettiği takdirde, MEB’in Lise
Diploması’nın yanı sıra, IB Diploması da alarak çift diplomanın sahibi olacaklar. Lisans eğitimine
Türkiye’deki üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerimiz için ise gerekli diploma ve sınav
yolunu açık tutarak, öğrencilerimizi bu alanda da destekliyor olacağız.