chevron


İLKOKUL

BISI National School İlkokulunda 6 ila 9 yaş arası öğrencilere eğitim verilmektedir. Benzersiz akademik programımız, öğrenciler için son derece başarılı bir okul deneyimi sağlar. "Öğrencinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme" gerektiren Cambridge Müfredatı ve İngiliz Ulusal Müfredatı metodolojisini uyguluyor, böylece öğrenme hızı farklı olan öğrenciler için hem akademik hem de sosyal olarak zorlanmadan kendi hızlarında gelişmek üzere yetiştiriliyor. BİSİ Ulusal İlkokulunda Türk Ulusal müfredatı da uygulanmaktadır.


Müfredatımız ve Öğrenme Ortamımız

BİSİ'nin kendine özgü müfredatı, programın ana konularıyla hazırlanır ve bu konular her sınıf düzeyinde tekrarlanır. Bu ana konuların tekrar edilmesi ve her işlenişte yenilerinin eklenmesi öğrenciler için daha iyi bir öğrenme ortamı yaratır ve öğrenciler öğrendikleri bilgileri kullanma şansı elde ederler. Öğrenciler yabancı dillerini aktif olarak kullanırlar ve okulun çok uluslu ortamında İngilizce iletişim kurarlar. Bu uygulama, İngilizceyi içselleştirmelerine ve dili günlük yaşamlarına uyarlamalarına yardımcı olur.


BISI National School İlkokulunda Okulunda, 1-4. Sınıflardan itibaren İngilizce, Fen ve Matematik derslerinde Cambridge Müfredatını uygulanır. Benzersiz ulusal ve uluslararası karma müfredatımız, tüm geleneksel disiplinlerin yanı sıra Teknoloji, Müzik, Sanat ve Spor derslerinde de kapsamlı bir deneyim sunar. Bu dersler, BISI'nin son derece deneyimli ve başarılı branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. 3. sınıftan itibaren öğrencilere tercihlerine göre İngilizce öğrenimine ilave olarak Fransızca veya İspanyolca öğretilir.


Çok kültürlü öğrenme ortamı ile öğrencilerimiz, farklı kültürleri, dilleri ve değerleri takdir eden ve kutlayan, iyi iletişim becerilerine sahip, dengeli ve pozitif birer dünya vatandaşı olurlar. BİSİ öğrencileri İngiliz müfredatı kapsamında; Cadılar Bayramı, Dünya Vatandaşlık Günü, Spor Bayramı, Yaz Eğlence Günü, Kış Kermesi & Kış Showları, Bahar Yumurta Avı, Çocuk Bayramı, drama etkinlikleri, ödül törenleri, atletizm günü, toplantılar, festivaller, konserler, yüzme galası gibi birçok etkinliğe aktif olarak katılmaktadır. Okulumuzda mezuniyet törenlerinin  yanı sıra,  Ulusal-Milli bayramlar törenler eşliğinde kutlanmaktadır.İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL)

İngilizce öğrenme desteğine ihtiyaç duyan tüm İlkokul öğrencilerimize ESL dersleri sağlanmaktadır. ESL derslerinde,  öğrenciler kendi seviyelerindeki diğer öğrencilerle küçük gruplar halinde, deneyimli ESL öğretmenlerimiz ile çalışırlar.


Türkçe Akademik Destek

Ek desteğe ihtiyacı olan tüm İlkokul öğrencilerimize Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden oluşan etüd çalışması yapılmaktadır. Bu derslerde, öğrenciler kendi seviyelerindeki diğer öğrencilerle küçük gruplar halinde, deneyimli sınıf  öğretmenlerimiz ile birlikte çalışırlar.


Akademik Kadro

BİSİ'nin tüm öğretmenleri, çocukların ihtiyaç ve isteklerine duyarlıdır. Her çocuğun bireysel olarak kişisel ihtiyaçlarının olduğunu fark ederler ve öğretmenlerimiz bu ihtiyaçları karşılamak için farklı ortamlar oluştururlar. Öğretmenlerimiz her öğrenciyi gözlemleyerek kişisel gelişimini takip eder, analiz eder ve gelişimini destekleyici etkinlikler planlar. Herhangi bir öğrenci ilgili endişeleri olduğunda okulumuzun uzmanlarıyla iletişime geçerek, velileri tüm süreç hakkında bilgilendirirler.

Akademik kadromuz, lisans derecesine sahip, deneyimli, başarılı, anadili İngilizce ve Türkçe olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Tüm öğretmenlerimiz gelişime ve yeniliğe açık; uzmanlık alanındaki gelişmeleri takip eder ve teorileri uygulayarak öğrencilere öğretmeye çalışırlar. Amaçları, öncelikle kendilerini ve meslekleri ile ilgili bilgilerini geliştiren, sorgulayan bireyler yetiştirmektir.


Öğrenci Yaşamı

Oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edildiğine ve bunun da çocuk gelişimini olumlu yönde etkilediğine inanıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencinin ilgisini çekmek ve katılımını artırmak için bu oyun ortamını desteklemektedir. Bu nedenle her çocuğun bireysel olarak seçebileceği alanlar oluşturarak okul öncesi öğrencilerimiz için öğrenme ortamını zenginleştiriyoruz.


BISI İlkokulunda da bu zenginleşme proje, etkinlikler ve şehiriçi gezilerle sağlanmaktadır. Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik etkinlikler ve geziler planlanır. Öğrencilerin bireysel sorumluluk göstermelerini gerektiren iç ve dış mekan projeleri yürütülür.


Tüm okullarımızın öğrencileri ortak oyun ve diğer etkinliklerde İngilizce kullanarak iletişim kurarak üç ana alanda kendilerini geliştirmektedir; insan ilişkileri, iletişim becerileri ve yabancı dil kullanımı. Okulumuzun çok uluslu yapısı, öğrencilerimiz için oyun saatlerini, kültürlerarası, sosyal, eğlenceli ve anlamlı bir zaman dilimi haline getirmektedir.Özel ihtiyaçlar

Sınıf öğretmenlerimiz her öğrenciyi ayrı ayrı gözlemler ve akademik-duygusal ilerlemelerinin yolunda olup olmadığını kontrol ederler. Bir öğrenciyle ilgili endişeleri varsa, Özel Eğitim İhtiyaçları ve Kaynaştırma Liderimiz ile iletişime geçerler. Özel Eğitim Birimi uzmanımız daha sonra ders, teneffüs, öğle yemeği ve oyun saatlerinde öğrenciyi gözlemler. Bu gözlemler ilgili öğretmen ve öğrenci velisiyle paylaşılır ve gerekli yönlendirme yapılır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 

BISI Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak velilerimiz ile öğrencimizin gelişimi temel alınarak karşılıklı güven, pozitif iletişim ve işbirliğine dayalı bir anlayış benimsemekteyiz. Öğrencilerimizin iyi olma halini, sosyal ve duygusal gelişimlerini önemsemekteyiz. BİSİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak, bir çocuğun iyi bir okul deneyimi kazanmasındaki en önemli üç faktörün; okul, aile ve çocuk işbirliği ile başarıldığına inanmaktayız. İlkokula geçiş süreci bir çocuk için ilk bağımsızlık kazanma dönemlerinden biridir. Bu dönemde öğrencilerimize psikolojik sağlamlık kazandırmak ve sağlıklı gelişim gösterebilmeleri adına destek olmaktayız. Tüm öğrencilerimiz için, Ağustos ayının son haftasında, öğrenci ve öğretmenlerimizle ile oryantasyon etkinlikleri gerçekleştirirken, velilerimizle de bilgilendirme toplantıları yapmaktayız. Yıl içerisinde MEB PDR müfredatı ve İngiliz PSHE müfredatını ortak bir şekilde işleyerek öğrencilerimize ulusal ve uluslararası bir rehberlik müfredatı sunmaktayız.

  • BİSİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü  olarak yaptığımız gözlemler sonucunda önleyici rehberlik adına veli, öğrenci, öğretmen işbirliğiyle toplantılar planlayıp, konuyla ilgili rehberlik çalışmaları yürütmekteyiz.

  • Gelişimsel rehberlik olarak öğrencilerimizin, özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri, etkin iletişim ve problem çözme becerilerinin kazandırılması için öğrencilerimize destek olmaktayız.

  •  Bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön planda tutan bir rehberlik anlayışı ile öğrencilerin içinde bulundukları gelişimsel dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsayıcı rehberlik anlayışını benimsemekteyiz.

BİSİ Ulusal İlkokulunda, her ay öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bireysel gelişimlerine yönelik veli rehberliği seminerimiz düzenlenmektedir. Seminer konusu ile ilgili rehberlik bülteni hazırlanmakta ve velilerimiz ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, her ay veli bilgilendirme mektubunda  (Newsletter),  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünün etkinlikleri yer almaktadır..

Eğitim öğretim yılı süresince ayda bir kez sınıf öğretmenleri ile gündemli toplantılar yaparak her öğrencimizin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimini rehberlik birimi olarak takip etmekteyiz. Öğrencilerimizin, ilkokul yaşam ve gelişim becerilerini sınıf öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde planlamalar yaparak, geliştirmeleri için destek olmaktayız.

BİSİ Kayıt-kabul sürecinde, okul yönetimi ile işbirliğinde çalışılır, aday öğrenci mülakatları ve aile görüşmeleri  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü  tarafından  gerçekleştirilir.  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü aday öğrenci kabul kurulunda görev alır.


Ebeveynlerle İş birliği

Ağustos ayının son haftasında her yıl grubu için oryantasyon toplantıları düzenlenmektedir. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler okul açılmadan önce bir araya gelirler. Öğretmenler ve okul idaresi tarafından velilere bilgi verilirken, öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla tanışma ve etkinlikler yapma şansına sahip olurlar.


Ekim ve Nisan aylarında düzenlenen Veli Toplantıları, veli ile sınıf-branş öğretmenlerine öğrencilerin ihtiyaçlarını ve gelişimini paylaşma fırsatı verir. Velileri öğrencilerinin gelişimi hakkında bilgilendirmek için Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak karne verilir. Velilerimiz, MEB & Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları hakkında düzenli olarak bilgilendirilir.


Okul Aile Birliği, sınıf temsilcileri ve arzu eden tüm velilerimizle, her çeyrek dönemde, gündemli toplantılar gerçekleştirilir. Velilerin düşüncelerini ve önerilerini okul yönetimi ile paylaşmalarına olanak tanınır..


Okul Aile Birliği (OAB) üyeleri ve okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikler, geziler ve bağışlarla işbirliği yaparak okulumuza, içinde yaşadığımız topluma, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve okulumuzun ihtiyaçlarına faydalı olmak için işbirliği içinde çalışmaktadır. Okul misyonuna uygun yapılan çalışmalar ile,  öğrenciler ve veliler BİSİ Ailesi'nin birer parçası haline gelmektedir.İlkokul’da Bilgi Paylaşımı

İlkokulda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili haber ve fotoğraf paylaşımları için, bir önceki ayda gerçekleşen etkinliklerin ayrıntılarını içeren ve bir sonraki ay yapılacak etkinlikleri bildiren aylık veli bülteni hazırlanır. İletişim Direktörü, Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi de, ihtyaçlar dahilinde velilerimizi bilgilendirirler.


Kampüsümüzde bültenlerin, güncel mektupların ve yemek menüsünün sergilendiği Veli Duyuru panoları bulunmaktadır


Kutlamalar

İlkokul öğrencilerinin haftada bir kez düzenli olarak katıldıkları ve çeşitli kutlamaları yaptıkları etkinlik dersimiz bulunmaktadır. Bunlar, SEAL-GD, Öğrenci Konseyi, Anadil Draması, güvenlik ve tabii ki küçük sınıf drama etkinlikleri gibi bir dizi tema ve konuyu kapsar. Kutlama dersleri, ayrıca grup puanlarını, Haftanın Öğrencilerini ve ödül sertifikalarının içeriğinden oluşur.Sertifikalar ve Ödüller

Öğrenciler her hafta, akademik başarıların yanı sıra kişisel, sosyal ve duygusal başarıları kutlamak için Sınıf Öğretmenleri tarafından Haftanın Öğrencisi sertifikasını almak üzere seçilir. Branş öğretmenleri de Haftanın Öğrencisi sertifikaları vermeyi tercih edebilirler.


Yıl sonunda, İlkokulda öğrencilere özel başarı ve yetenekler için sertifikaların verildiği özel Ödül Törenleri düzenlenir.


ESL Sertifikaları: Öğrenciler ESL programını tamamladıkları zaman, ESL Sertifikaları ile ödüllendirilirler. 


Aktiviteler

BİSİ National okulumuzda, İngiliz geleneğine uygun olarak yıl boyunca pek çok etkinlik yapılmaktadır. Bu etkinlikler; Cadılar Bayramı, Dünya Vatandaşlık Günü, Spor Bayramı, Yaz Eğlence Günü, Kış Kermesi ve Kış Aktiviteleri, Bahar Yumurta Avı, Çocuk Bayramı, Koşu Yarışması, ödül törenleri, atletik günü, kutlamalar, festivaller, konserler, yüzme galaları, mezuniyetler, Ulusal törenler ve kutlamalar. Bu organizasyonlar, okul aile birliği tarafından desteklenmekte ve tüm okullarımızdan öğrencilerin ortak katılımıyla kampüsümüzde sahip olduğumuz kültürel zenginliği çeşitlendirmemize olanak tanımaktadır.


Okul Grupları

Ulusal İngiliz müfredatı kapsamında, tüm İlkokul öğrencileri sene başında üç gruba ayrılmaktadır: Cedar, Maple ve Oak. Her hafta, kutlama derslerinde grup puanları toplanarak anons edilir. Yıl  sonunda ise, tüm grup puanları toplanır. Grup Kupasını kazanmak için çalışan öğrencilerle birlikte öğrenci meclisinde toplanır ve kupayı kazanan gruba takdim edilir. Okul grupları, 6. sınıf Grup Kaptanları ve Kaptan Yardımcıları tarafından yönetilir.


Aşağıda belirtilen talepleriniz için bizimle form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

The British International School Kayıt İşlemleri
The British International School Prosedürler
The British International School Kampüs Ziyareti


   © 2024 BISI National School, Özel BİS İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi     KVKK Aydınlatma Metni    Kullanım koşulları    Kariyer  

© 2024 BISI National School, Özel BİS İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi     KVKK Aydınlatma Metni    Kullanım koşulları    Kariyer  

BISI NATIONAL SCHOOL, THE BRITISH SCHOOL İSTANBUL'UN BİR KURULUŞUDUR.

Enquiry form  BİLGİ FORMU