İlkokul - BISI

İLKOKUL

Okulumuz İlkokul Bölümü’nde, 5 ila 10 yaş aralığındaki öğrencileri misafir etmekteyiz. Sunmakta olduğumuz özgün akademik programlarımız sayesinde öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir okul deneyimi edinmekteler. Yine özgün müfredatımız sayesinde öğrencilerimize Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT), Müzik, Sanat ve Spor gibi farklı bir çok geleneksellişmiş bilim dallarına ait dersler sunmaktayız. Tüm bu dersler ise okulumuzun alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından sunulmaktadır. İngiliz Ulusal Müfredatı’nın gereklilikleri arasında bulunan “öğrencinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenim” yaklaşımını takip ederek, henüz hazır olmayan öğrencilerimizi sosyal ve akademik yönden zorlamak yerine kendi adımlarıyla gelişmeleri yolunda destekleyen bir metodoloji izlemekteyiz.

Öğrencilerimiz İlkokul 3. Sınıfa geldiklerinde ders programlarına, almakta oldukları İngilizce’ye ikinci yabancı dil olarak seçeneğe bağlı İspanyolca veya Fransızca eklenmektedir.

Müfredat - Öğrenim Ortamımız

Öğrencilerimiz, müfredatta yer alan ana kavramlardan yola çıkarak tasarlanan ve bu kavramların her sınıf seviyesinde tekrar edildiği özgün bir program doğrultusunda eğitim almaktadır. Kavramlar yıllar içinde tekrar öğretilerek ve üstüne fazlası eklenerek öğrencilerin o konuda daha fazla bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgiyi kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Çok uluslu olan eğitim ortamımızda, öğrencilerimiz İngilizce her an aktif olarak kullanmaktadır. Çocukların İngilizceyi içselleştirebilmeleri için, günün her anında İngilizceyi kullanabilecekleri ortamlar oluşturmaktayız.

Öğrencilerimiz çok kültürlü bir öğrenim ortamında hayata mutlu bireyler olarak adım atarken, farklı kültürlere, dillere ve değerlere saygılı, iletişim gücü yüksek dünya vatandaşları olarak hayatlarına devam etmekteler.

İkinci Dil Olarak İngilizce (English As a Second Language-ESL)

İngilizce öğrenme desteğine ihtiyacı olan tüm ilkokul öğrencilerimiz için ESL programları yürütmekteyiz. Bu programlar doğrultusunda öğrencilerimiz küçük gruplar halinde, alanında uzman ve tecrübeli ESL öğretmenlerimiz ile çalışarak dil seviyelerini geliştirmektedirler.

Eğitim Kadromuz

Tüm öğretmenlerimiz çocukların ihtiyaçlarına ve isteklerine karşı duyarlıdır. Her çocuğun birey olarak ihtiyaçları olduğunu bilir ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için çeşitli ortamlar oluştururlar. Öğretmenlerimiz çocukların kişisel gelişimlerini takip ve analiz etmek için çocukların davranışlarını gözlemler ve gelişimlerini destekleyecek etkinlikler planlarlar. Gerekli olduğu durumlarda okulumuzdaki uzmanlardan destek alırlar ve bütün süreci veliyle paylaşırlar.

Eğitim kadromuz alanında uzman, lisans diplomasına sahip Türk ve  yabancı öğretmenlerden oluşmakta. Gelişmeye ve yeniliğe açık olan öğretmenlerimiz, kendi alanlarında gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve teorik bilgiyi öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi için çaba gösterir. Kadromuzun hedefi, sorgulayabilen çocuklar yetiştirebilmektir. Bunun için de önce kendilerini ve alan bilgilerini geliştirirler.

Öğrenci Hayatı

Oyun oynamanın çocukların gelişimindeki olumlu etkisinin farkında olan öğretmenlerimiz oyun yoluyla öğrenme ortamı yaratmaya çalışarak çocukların ilgisini çeker ve adapte olmalarını hızlandırırlar. Bu sebeple Okul Öncesinde eğitim ortamını, çocukların bireysel seçebilecekleri alanlar oluşturarak zenginleştirirler. İlkokulda ise bu zenginlik projeler yaparak sağlanmakta.

Sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanmaktadır, hobi bahçesinde veya sınıf içinde gözlemi yapılan ve bireysel sorumluluk gerektiren eğlenceli projeler yürütülülmektedir.
İnsan ilişkileri, iletişim becerileri ve yabancı dilin aktif kullanılması olarak üç ana başlığı destekleyen kampüsümüzde öğrenciler ortak oyun saatlerinde yabancı dille iletişim kurarlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz farklı kültürlerle kaynaşarak oyun saatini hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zenginleştirerek geçirmiş olurlar.

Etkinlikler

Referans aldığımız İngiliz gelenekleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı bir çok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan bazıları: konserler, temsiller, yüzme galaları, spor günleri, atletizim günleri, ödül törenleri, festivaller, kış kermesi, uluslararası gün ve yaz mevsimi eğlence günüdür. Bu etkinlikler genellikle Okul Aile Birliği üyeleri ve diğer velilerimiz tarafından desteklenmektedir. Bu gibi etkinliklerimiz, uluslararası yapıdaki okul ortamımızda ağırladığımız her iki okulumuz öğrencilerinin ortak katılımları ile kültürel zenginliğimizi geliştirmemize katkı sağlamaktadır.

Okul İçi Takımları (Houses)

Tüm ilkokul öğrencilerimiz, bir İngiliz geleneği olan “Houses” (Okul İçi Takım) sistemi doğrultusunda Maple, Cedar ve Oak olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Öğrencilerimiz haftalık, aylık gibi periyodlarda kazandıkları akademik, sosyal ve spor başarıları doğrultusunda kazandıkları puanlar ile “House”larına katkı sağlamaktadırlar. Her akademik yılın sonunda en çok puana sahip olan takım ise House Trophy (Okul İçi Takım Kupası) ile ödüllendirilir.

Temsiller (Assemblies)

İlkokul öğrencilerimizin haftada bir kez temsilleri olmaktadır. Bu temsiller, farlı bir çok tema ve konu ile ilgili olmaktadır: Öğrenci Konseyi, Ana Dil’de Drama, sağlık ve sınıf sınıf yapılan dramalar gibi. Temsiller aynı zamanda doğum günleri, Okul İçi Takım puanları, Haftanın Öğrencisi ve diğer özgün sertifikatların kutlamalarını da içermektedir.

Her akademik yılın sonunda, İlkokul öğrencileri Ödül Seramonisi ile özel becerileri, başaraları ve yetenekleri için ödüllendirilmektedirler.

Sertifikalar ve Ödüller

Her hafta, sınıf öğretmenleri tarafından akademik, kişisel, sosyal veya duygusal başarıları doğrultusunda seçilen öğrenciler Haftanın Öğrencisi sertifikası kazanmaktadırlar. Öğrenciler aynı zamanda özel bir branşa yönelik olarak da branş öğretmenleri tarafından Haftanın Öğrencisi sertifikası için seçilebilmektedirler.

ESL Sertifikaları: ESL programını tamamlayan öğrencilerimiz de ESL Sertifikası ile ödüllendirilmektedir. 

Özel İhtiyaçlar

Sınıf öğretmenleri, her öğrenciyi bireysel şekilde gözlemlemektedir ve gelişim sürecinin ilerlemesini takip etmektedir. Öğrenci ile ilgili olası bir endişeleri halinde, öğretmenler okulumuz Öğrenme Desteği Birimi ile irtibata geçerler. Öğretmenlerinin bildirmesi üzerine okulumuz Öğrenme Desteği Birimi’ndeki uzmanlar öğrenciyi ders, teneffüs, yemek ve oyun saati gibi farklı süreçlerde gözlemlerde bulunurlar. Uzmanlar tarafından yapılan bu gözlemler öğrenci velisi ile paylaşılarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veliler ile Ortak Çalışma

Velilerimize ve sınıf öğretmenlerimize, öğrencinin gelişimi, ihtiyaçları ve ilerleyişi hakkında görüşme fırsatı sağlayan Veli Toplantılarımız, Ekim ve Nisan aylarında yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin okul öncesi programındaki gelişimi hakkında velilerimize yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında raporlar gönderilmektedir.

Düzenli aralıklarla ‘coffee morning’ ismini verdiğimiz paylaşım toplantıları organize etmekteyiz. Bu paylaşım toplantıları, velilerimizin Okul Öncesi ve İlkokul Direktörleri ile bir araya gelip, görüşmek istedikleri konu hakkında konuşmalarına ortam sağlamak amaçlı düzenlediğimiz etkinliklerimizdendir.

Veli Bilgilendirmeleri

Okul Öncesi ve İlkokul öğrencilerimizin ay boyunca yaptıkları tüm etkinliklere ait detayların yer aldığı aylık Bültenler hazırlanmaktadır. Ek olarak, genel bilgileri iletmek adına İletişim Departanımız, belirli aralıklarla Veli Bültenleri hazırlamakta ve velilierimiz ile paylaşmaktadır.

Ayrıca kampüsümüzde velilerimiz için Duyuru Panolarımız bulunmaktadır. Bu panolarda bültenlere, genelgelere, güncel mektuplara ve yemek menüsüne yer verilmektedir.