chevron


LİSE

Okulumuzda 14-18 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize sunduğumuz eşsiz akademik programımız, son derece başarılı bir okul deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Lise programımız, çift diploma programı imkanı sunarak, uluslararası okul müfredatını Türk müfredatıyla en uygun ve etkili şekilde birleştiriyor. Bu sayede öğrencilerimiz, hem 10. ve 11. sınıflarda IB programını seçen öğrencilere hem de 10. sınıftan itibaren AP derslerine katılan öğrencilere sağlam bir temel oluşturuyor. Aynı zamanda, üniversitelerde İngilizce eğitim veren bölümlerde okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için de gerekli donanımı sağlıyoruz. Türkiye'deki devlet üniversitelerine girmek isteyen öğrencilerimiz için ise BISI Academy birimi tarafından üniversite sınavlarına yönelik özel hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

BISI Lisesi'nin misyonu, öğrencilerimizi akademik, sanatsal, kişisel ve sivil alanda mükemmeliğe ulaşmaya zorlayan bir öğretme ve öğrenme ortamı sağlamaktır.


Vizyon Beyanı:

BISI Lisesi'nin misyonunu gerçekleştirmek için en umut verici stratejinin, işbirlikçi bir profesyonel öğrenme topluluğu olarak işlev görmek olduğuna inanıyoruz. Okul topluluğumuzun, şu amaçlar doğrultusunda hareket etmesi hedeflenmektedir:

  • Tüm öğrencilerimizin akademik başarısına bağlılık göstermek,
  • Tüm öğrencilerimizin refahına bağlılık göstermek,
  • Tüm öğrencilerimizi birey olarak tanımak,
  • Öğrencilere titiz ve ilgili bir eğitim sağlamak,
  • Öğrenmeyi geliştirmek için teknolojiyi kullanmak,
  • Dürüstlük, haysiyet ve saygı göstermek,
  • Öğrencilere bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak,
  • Öğrencileri, ortak yarar için çalışan, ilgili ve sorumlu vatandaşlar olmaya yönlendirmektir.


BISI Lisesi'nin akademik kadrosu, öğrencilerimizin üniversite programlarına hazırlanırken ihtiyaçlarına uygun olarak BISI Lise Standartlarına uygun İngilizce müfredatını uygulamaktadır. Bu müfredat, 10. ve 11. sınıfta IB programını tercih eden öğrenciler için sağlam bir temel oluştururken, AP dersleri (10. sınıfta başlar) için de öğrencilerimize fayda sağlar. Aynı zamanda BISI Lise müfredatı ile devam eden ve İngilizce dilinde eğitim veren üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimiz için de 10. ve 11. sınıf derslerinde gerekli donanımı sağlar.

Türkiye'deki devlet üniversitelerine girmeyi hedefleyen öğrencilerimiz için ise BISI Akademi birimimiz tarafından üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Please feel free to contact us for:

The British International School Admissions
The British International School Procedures
The British International School Campus Visits


BISI National School, The British School İstanbul'un bir bölümüdür.

Enquiry form  BİLGİ FORMU